Atomowa Kwatera Dowodzenia

Historia obiektu sięga lat sześćdziesiątych, kiedy to władze KPN-u przekazały ten teren wojsku. Przez ok. dwadzieścia lat powstawał tutaj tajny kompleks militarny (oznaczony jako „Kompleks nr 7215”), zbudowany najprawdopodobniej na wypadek wojny atomowej. Budowy nigdy nie ukończono, a pozbawiony opieki obiekt szybko stał się łupem złomiarzy.