Zakłady betonowe

Wytwarzano tu betonowe elementy konstrukcyjne, takie jak np. rury, zbiorniki czy kręgi studzienne.