Składowisko odpadów

1756

Magazynowano tu odpady paleniskowe z pobliskiej elektrociepłowni. Kompleks pochodzi z lat dziewięćdziesiątych.

Elektrownia zakładowa

080108

Wybudowano ją jako elektrociepłownię dla pobliskich zakładów bawełnianych. Kiedy zakłady upadły, zamknięto również i ją. Pojawił się pomysł, żeby ją