Papiernia

no0104

Zabudowania pochodzą z lat pięćdziesiątych. Produkowano tu papier z tzw. miazgi drzewnej, pozyskując surowiec z pobliskich lasów. Drewno spławiano wodą.

Baza paliwowa NATO

no0302

Podziemna baza paliwowa, wybudowana po dla pobliskiej jednostki marynarki wojennej.

Fabryka maszyn rolniczych

no0202

Zaczęło się pod koniec XIX wieku od małego, rodzinnego warsztatu zajmującego się produkcją kos. Z biegiem lat zakład został rozbudowany