Hydroelektrownia

pt0406

Wybudowana na początku XX wieku.

Instytut naukowo-badawczy

pt0301

Powstał pod koniec XIX wieku. Prowadzono tu eksperymenty i badania naukowe z dziedziny biologii i bakteriologii. Z czasem został

Cementownia

pt0205

Była własnością skarbu państwa. Została zamknięta wskutek wyczerpania zasobów naturalnych.

Zakłady papiernicze

pt0110

Wybudowano je ok. 1880 roku. Zamontowano tu pierwsze w Portugalii maszyny umożliwiające ciągłą produkcję papieru. W latach trzydziestych XX