Cementownia

Początek historii zakładu to rok 1886. W roku 1921 zakład został przejęty przez spółkę Italcementi. W roku 1939 produkcja wynosiła 167 ton cementu rocznie. W końcu lat 40-tych zakład został odbudowany ze zniszczeń wojennych. Po wojnie fabryka produkowała cement portlandzki oraz pucolanę, lecz produkcja została zakończona w latach 70-tych.