Ciepłownia

Wybudowano ją pod koniec lat siedemdziesiątych. Z początku funkcjonowała jako zakładowa kotłownia, z czasem rozbudowano ją do komunalnej ciepłowni. Po ponad trzydziestu latach funkcjonowania, ze względu na rosnące wymagania względem emisji zanieczyszczeń, musiała zostać wygaszona.