Elektrociepłownia

Została wybudowana w latach pięćdziesiątych. Początkowo służyła jako elektrownia, od lat osiemdziesiątych – jako elektrociepłownia. Wielokrotnie unowocześniana i rozbudowywana, w szczytowym okresie osiągała moc cieplną 319 MW.