Elektrownia

Elektrownia ta produkowała energię na potrzeby pewnej huty.