Elektrownia zakładowa

Wybudowano ją jako elektrociepłownię dla pobliskich zakładów bawełnianych. Kiedy zakłady upadły, zamknięto również i ją. Pojawił się pomysł, żeby ją zrewitalizować i przebudować na ekologiczną elektrociepłownię opalaną słomą; pomysł został jednak oprotestowany przez mieszkańców okolicznych osiedli.