Elektrownia Radziwie

Została zbudowana w latach 1927-29 i przyczyniła się do szybkiego rozwoju regionu. W 1937 przeprowadzono modernizację sprzętu, powiększając całkowitą moc z 960 kW do 2000 kW. W 1954 otworzono nowy zakład energetyczny w Podolszycach, wskutek czego radziwska elektrownia zaczęła tracić na znaczeniu i sześć lat później ją zamknięto.