Elektrownia

Wybudowano ją w latach pięćdziesiątych, w ramach planu sześcioletniego. Z początku zasilała w energię pobliską fabrykę, z czasem rozbudowano ją do roli elektrowni miejskiej.