Zakłady papiernicze

Wybudowano je ok. 1880 roku. Zamontowano tu pierwsze w Portugalii maszyny umożliwiające ciągłą produkcję papieru. W latach trzydziestych XX wieku przeżyły rozwój, dzięki wybudowaniu niedaleko linii kolejowej i mostu. Zamknięto je w latach osiemdziesiątych.