Fabryka kruszywa

Kompleks pochodzi z lat sześćdziesiątych. Produkowano tu lekkie kruszywa budowlane i drogowe. Surowiec pozyskiwano z pobliskich złóż. Po okresie transformacji zakład zajmował się również zagospodarowywaniem popiołów odpadowych z warszawskich elektrociepłowni (używano ich do rekultywacji wyrobisk).