Fabryka lokomotyw

Fabryka została założona w roku 1919. Trzy lata później został wyprodukowany pierwszy parowóz, zaś jesienią 1925 roku – setny. W 1927 zakłady odwiedził prezydent Ignacy Mościcki. W tym samym roku zakład mógł się poszczycić wyprodukowaniem 200 parowozów. W 1931 roku zaczęto produkować parowozy również na eksport (m.in. na Łotwę, do Bułgarii czy ZSRR). W czasie II wojny światowej zakłady zostały przejęte przez Niemców, a produkcja została dostosowana do potrzeb wojennych. Po wojnie zakład trafił on na powrót w ręce polskie i został znacjonalizowany. Od 1947 roku zakład produkował również lokomotywy spalinowe. Odbiorcami, oprócz PKP, były również inne kraje Bloku Wschodniego. Od 1951 roku zakład nosił imię Feliksa Dzierżyńskiego. Oprócz lokomotyw fabryka wytwarzała również elementy do tramwajów, żurawie, koparki czy platformy transportowe. Po transformacji ustrojowej zakład stał się jednoosobową spółką skarbu państwa – tak istniał jeszcze przez ponad 20 lat, po czym, w roku 2013, ogłosił upadłość.