Fabryka sprzętu elektrycznego

Zakład założono w latach dwudziestych. Zajmowano się tu produkcją szeroko pojętej aparatury elektrycznej: transformatorów, silników trójfazowych, prądnic. Z początku zakład mieścił się w zabudowaniach po dawnej cukrowni, z czasem został rozbudowany i zmodernizowany. Jako pierwszy w Polsce zaczął produkować silniki tramwajowe, wyprodukowano tu również silnik dla polskiego okrętu podwodnego. Podczas II wojny był pod zarządem niemieckim; po wojnie został upaństwowiony. Przez cały okres PRL funkcjonował jako przedsiębiorstwo państwowe.