Fabryka obrabiarek

Historia fabryki sięga połowy XIX wieku. Produkowano tu traki i maszyny do obróbki drewna na potrzeby okolicznego przemysłu drzewnego (korzystną koniunkturę zapewniały dobrze utrzymane szlaki wodne, którymi spławiano drewno w głąb Niemiec). Po wojnie fabryka znalazła się w granicach II RP; była głównym producentem sprzętu na rynku krajowym, wyroby eksportowano również za granicę. W 1939 roku fabryka zatrudniała ok. 120 pracowników. Po wojnie zakłady upaństwowiono i podporządkowano zjednoczeniu. Po roku 1989 zakład przeszedł restrukturyzację; w 2017 roku zapadła decyzja o przeniesieniu zakładu do nowego, nowocześniejszego ośrodka.