Gorzelnia

Gorzelnia wchodziła w skład zespołu folwarcznego, powstałego w pierwszej połowie XIX wieku. Podczas pierwszej wojny światowej w jej okolicach miała miejsce potyczka między oddziałami rosyjskimi a niemieckimi.