Gorzelnia

Wybudowano ją w roku 1882. Wchodziła w skład zespołu folwarcznego.