Haut Fourneau 6

Zakłady wielkopiecowe zostały założone ok. 1955 roku. W latach 80-tych przeszły znaczącą restrukturyzację. Zostały zakmnięte wskutek kryzysu ekonomicznego w roku 2009.