Hydroelektrownia

Wybudowana na początku XX wieku.