Kopalnia węgla brunatnego

Najstarsze wzmianki o górnictwie węglowym w płn-zach. Czechach pochodzą z początku XV wieku, ale początki historii tej kopalni datuje się na drugą połowę wieku XIX. Była to kopalnia węgla brunatnego, jedna z wielu w regionie. Dzięki dużemu zapotrzebowaniu na węgiel zakład szybko się rozwinął; rozwój gospodarczy regionu spowodował uruchomienie nowych linii kolejowych. Do kopalni zaczęły ściągać masy robotnicze z całych Czech. Umocnienie się mniejszości czeskiej w regionie zaostrzyło konflikty etniczne z niemiecką burżuazją, a w latach dwudziestych XX wieku wywołało serię strajków robotniczych. Po traktacie monachijskim z 1938 r. kopalnia znalazła się w granicach III Rzeszy, zaś w 1945 – wróciła do Czechosłowacji. W latach pięćdziesiątych kopalnia została znacznie rozbudowana. Wydobycie zakończono w latach dziewięćdziesiątych.