Huta szkła

Zaczęło się pod koniec XIX wieku od małego zakładu, wytwarzającego proste wyroby hutnicze. Potem został on kupiony przez zamożnego potentata szklarskiego, który zakład znacznie rozbudował i zmodernizował. Produkowano tu głównie wyroby ze szkła kryształowego – kieliszki, szklanki, zastawę stołową, przedmioty dekoracyjne. W 1918 huta znalazła się w granicach Polski. Podczas II wojny produkowała szkło oświetleniowe. Po wojnie została znacjonalizowana, zaczęto wytwarzać również szkło sygnalizacyjne i odblaskowe. Wyroby szły na rynek krajowy, a także na eksport – do Ameryki i krajów Europy Zachodniej.