Klinkiernia

Wytwórnia klinkieru istniała tu już w roku 1904, lecz w czasie pierwszej wojny światowej została całkowicie zniszczona. Odbudowano ją w latach 1929-30. Funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe. Był to zakład jak na owe czasy bardzo nowoczesny. Produkował głównie klinkier drogowy na potrzeby krajowe – na Lubelszczyźnie brakowało kamienia, potrzebowano natomiast dróg. Towar eksportowany był również za granicę, głównie do Szwecji. W PRL kontynuowano produkcję; załamała się ona w latach dziewięćdziesiątych. Na początku XXI wieku fabrykę jeszcze na krótko reaktywowano, lecz szybko zamknięto.