Kopalnia Büchenberg

Opuszczona kopalnia rud żelaza. Mimo że górnictwo funkcjonowało w tym rejonie aż od czasów średniowiecznych, wydobycie rudy rozpoczęło się na dużą skalę w roku 1930. Odbiorcą był przede wszystkim przemysł wojenny. Po wojnie region ten został włączony do NRD, a kopalnię przejęło państwo. Wydobycie trwało do roku 1970.