Kopalnia ćwiczebna

Kopalnię Ćwiczebną zbudowano w latach 1927-29 dla uczniów Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej. Przyszli górnicy zaznajamiali się tu z technologiami używanymi w kopalniach, a także przeprowadzali pomiary z zakresu miernictwa górniczego. Prowadzono także badania geologiczne. Zajęcia praktyczne w kopalni odbywały się do 1994 roku.