Dom kultury

Został zbudowany w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych.