Kopalnia węgla kamiennego

Wydobycie rozpoczęto na początku XX wieku. Po I wojnie światowej kopalnia znalazła się w granicach polski i funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe. W latach trzydziestych, wskutek wielkiego kryzysu, zatrudnienie zmalało i wydobycie podupadło. Podczas II wojny światowej pracowali tu więźniowie z Auschwitz. Po wojnie, wskutek zwiększonego zapotrzebowania na węgiel, zakład został rozwinięty. Masowe strajki górników w latach osiemdziesiątych. W latach dwudziestych XXI wieku zakład został częściowo zlikwidowany.