Kopalnia Węgla Kamiennego “Guido”

Budowę kopalni zlecił hrabia Guido von Donnersmarck w roku 1855. Początkowo prace przebiegały dość opornie. Budowa pierwszego szybu “Barbara” została przerwana, gdyż natrafiono na uskok tektoniczny. Szyb “Concordia” również był budowany powoli wskutek problemów natury technologicznej, zaś w 1865 r. szyb uległ zalaniu wskutek trafienia na warstwę wodonośną. Dopiero trzeci szyb kopalni, “Kolejowy”, okazał się sukcesem. Największe wydobycie zanotowano w 1885 r. (313 ton). W latach dwudziestych, wskutek wyeksploatowania pokładów węgla, kopalnia straciła na znaczeniu. W 1967 r. zakład przekształcono w kopalnię doświadczalną, a w 1982 w skansen górniczy.