Lokomotywownia Dęblin

Dęblin uzyskał połączenie kolejowe w roku 1877, kiedy to została ukończona Żelazna Droga Przywiślańska (miasto znajdowało się wtedy w zaborze rosyjskim i nazywało się Iwanogród). Lokomotywownia powstała później, a rozkwit tego węzła kolejowego przypadał na druga połowę XX wieku.