Zakłady magnezytowe

Zakład ten powstał po pierwszej wojnie światowej. Jego rozwój przełożył się na rozwój pobliskiego miasteczka: wybudowano m.in. mieszkania dla robotników, przedszkole, technikum i dom kultury. W latach sześćdziesiątych zakład został znacznie rozbudowany. Wprawdzie przetrwał transformację ustrojową, lecz wkrótce potem zbankrutował.