Zakłady przetwórstwa megnezytu

Zakłady powstały po wojnie. Zajmowano się przetwórstwem magnezytu do produkcji materiałów ogniotrwałych.