Manufaktura Krusche i Ender

Twórcą fabryki był austriacki przemysłowiec Teodor Ender. W roku 1914 fabryka zatrudniała ok. 1450 ludzi. W czasie I WŚ fabryka została złupiona przez wycofujące się wojska austriackie, które zarekwirowały cały zapas bawełny oraz niektóre urządzenia fabryczne. Produkcję kontynuowano od 1920 roku. Po śmierci T. Endera w 1921 roku fabryką zawiadywali jego synowie, aż do roku 1945. Po II WŚ Enderowie opuścili Polskę, a zakład upaństwowiono. Fabryka upadła wskutek przemian ekonomicznych roku 1989.