Kopalnia rud

Wydobycie prowadzono już w czasach starożytnych, ale eksploatacja na skalę przemysłową zaczęła się w XIX wieku. Wydobywano rudy ołowiu, cynku, miedzi i srebra. Wydobycie trwało do końca XX wieku.