Kopalnia ołowiu

Wydobycie rozpoczęto w pierwszej połowie XIX wieku. Wydobywano głównie galenę (ruda ołowiu), a także cynk, srebro i pomniejsze ilości innych minerałów. Zamknięta w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia.