Kopalnia rud żelaza

Historia wydobycia sięga jeszcze czasów średniowiecznych. Wydobywano tu głównie rudy żelaza, a także niewielkie ilości srebra. Pewne ożywienie nastąpiło na początku XVIII wieku, kiedy odkryto głębiej położone pokłady. W drugiej połowie XIX wieku, wskutek przestarzałej, niemodernizowanej linii technologicznej, wydobycie załamało się. Ponowne ożywienie nastąpiło na początku wieku XX: kopalnia trafiła pod prywatne ręce, zaczęto wydobywać m.in. siarczki ołowiu, blendy mineralne i fluoryt (dla przemysłu szklarskiego i hutniczego). Szczyt wydobycia przypadł na lata pięćdziesiąte-sześćdziesiąte; potem, wskutek wzrostu kosztów wydobycia i spadku popytu, produkcja była stopniowo ograniczana, i w 1999 roku kopalnia została zamknięta.