Huta stali

Wybudowano ją na początku XX wieku. Tuż przed pierwszą wojną światową znacznie ją rozbudowano. Po drugiej wojnie i nacjonalizacji, wybudowano trzy dodatkowe piece łukowe. Po transformacji przez dłuższy czas działała jako przedsiębiorstwo prywatne.