Oczyszczalnia ścieków

Komunalna oczyszczalnia ścieków, zamknięta, gdy wybudowano nowy, nowocześniejszy zakład.