Odlewnia

Zakład powstał w roku 1976. Wytwarzano tu głównie odlewy dla przemysłu obrabiarkowego, maszynowego oraz motoryzacyjnego. W 1981 roku, w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego, w zakładzie odbył się trwający 12 godzin strajk okupacyjny. Od 1985 roku produkowano tu również elementy do budowy tuneli warszawskiego metra. Po transformacji ustrojowej zakład został sprzedany prywatnemu konsorcjum; kilkukrotnie przechodził z rąk do rąk, i w końcu został zamknięty.