Pałac rodu von Berge

Spalony w 1760, odbudowany w 1763