Papiernia

Zabudowania pochodzą z lat pięćdziesiątych. Produkowano tu papier z tzw. miazgi drzewnej, pozyskując surowiec z pobliskich lasów. Drewno spławiano wodą.