Parowozy

Stojące na bocznicy opuszczone parowozy: TKw2 oraz Pt47.