Więzienie Patarei

Początki tego miejsca sięgają roku 1828, kiedy to car Mikołaj I nakazał wybudować na tallińskim (podówczas Estonia była w granicach Imperium Rosyjskiego, zaś miasto nazywało się Rewal) wybrzeżu fortecę, która miałaby strzec drogi morskiej do Petersburga. Ukończono ją w 1840 i nazwano Patarei (est. “bateria”). Wkrótce okazało się, że ze względu na swoją konstrukcję nie będzie ona w stanie pełnić tej funkcji, toteż w 1867 fortecę przekształcono w koszary, zaś w 1919 – w więzienie. Tę funkcję forteca Patarei pełniła do 2004 roku. Najmroczniejsze jej czasy przypadają na okres radzieckiej okupacji w latach 1944-91, kiedy to więziono tutaj zarówno więzniów politycznych, jak i zwykłych przestępców. Karę śmierci wykonywano albo poprzez powieszenie albo strzał w tył głowy.