Zakład przeróbki rud żelaza

Został wybudowany w latach sześćdziesiątych, w ramach drugiego tzw. planu pięcioletniego.