Schron przeciwatomowy

Został zbudowany prawdopodobnie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.