Składowisko odpadów

Magazynowano tu odpady paleniskowe z pobliskiej elektrociepłowni. Kompleks pochodzi z lat dziewięćdziesiątych.