Elektrociepłownia

Wybudowana w latach dwudziestych, osiągała moc 35 MW, wygaszona, gdy powstał nowy, wydajniejszy zakład.