Warsztaty szkolne

Wybudowane niedługo po wojnie, dla zespołu szkół technicznych i zawodowych.