Węzeł łączności “Rubryka”

Kompleks zbudowano w latach 1968-71. Jego przeznaczeniem była komunikacja z wojskami ZSRR stacjonującymi na zachodzie – w krajach Układu Warszawskiego. W 1991 kompleks przestał pełnić swoją funkcję, a dwa lata później został ostatecznie zamknięty.