Więzienie

Budynek więzienia powstał jako klasztor dominikański pod koniec XIII wieku. Na przestrzeni dziejów był on wielokrotnie niszczony i przebudowywany. W roku 1799 obiekt został przekształcony przez władze pruskie w więzienie i w tej formie funkcjonował on aż do 2006 roku. W końcu XIX wieku był tu więziony mąż Marii Konopnickiej, Jarosław (jednak nie za udział w powstaniu styczniowym, a za długi karciane). W latach 1938-39 za odchylenie lewicowe więziony był tu Mieczysław Moczar. Po wojnie za odchylenie prawicowe siedział tu Władysław Gomułka. W latach 80-tych było tu internowanych wielu działaczy Solidarności, m.in. Władysław Frasyniuk.